Rus – en nødvendig del av ungdomstiden?

Oslo KFU er en av flere aktive deltakere i nettverket SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo). Vi trenger to-tre foreldre/foresatte som kunne tenke seg å bidra i dette nettverket. Noe for deg? Eller vet du om noen som kan være aktuell? Ta kontakt med oss på postmottak@oslokfu.no

Rekruttering til SAMFOR

 

Diverse informasjon om tenårsingstid og rusforebygging kan leses i dokumentene nedenfor:

Hvor går grensa – Festrelatert voltekt: Les brosjyren Her!

SAMFOR Sjekklista:  Brosjyre

SAMFOR Skoleball:  Brosjyre

SAMFOR – Hva og hvorfor: Ny Brosjyre om SAMFOR 2015-2017 !

Tenæringstid og foreldrerollen med fokus på rusforebygging: Foreldrbrosjyre 2014

Samarbeidsavtale mellom aktørene i SAMFOR: Last opp vedlegg her

Møtereferat 04. September 2012: Referat

Møtereferat 09. Oktober 2012: Referat

 

Annet:

“Bry-Deg” seminar vil bli holdt 10. Februar 2015: Mer info kommer!

Forslag til sjekkliste fra SAMFOR om skoleball: Mer info fra SAMFOR, last opp vedlegg her

Forslag til sjekkliste for skoleball på ungdomstrinnet: Lastes opp her

Prosjekt: Tenk Tid – Lokal forebygging