FAU ved Korsvoll skole arbeidet i skoleåret 2012/2013 med å kartlegge hvordan kommunikasjonen mellom skole og hjem foregår. FAU hadde fått innspill fra foresatte om at det var uklart hvilke kommunikasjonskanaler som skulle brukes.

FAUs mål er å gi noen innspill til skolens ledelse og lærere for hvordan kommunikasjonen mellom skole og hjem kan forbedres. Vår antakelse er at enklere kommunikasjonslinjer kan bidra til enda bedre læring- og sosialt miljø på Korsvoll skole.

For mer informasjon, se presentasjon og et eksempel på ukesbrev fra Scandianavian Design Group:

Kommunikasjonsprosjekt ved Korsvoll skole

Eksempel på lekseplan laget av Mortensrud skole

kommunikasjon-bilde