Se mulighetene og gjør noe med dem!

Studentbedrift.jpg

Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og ville omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap kan trenes, og UE jobber derfor for at flest mulig elever og studenter skal få entreprenørskapsopplæring.

Mer fakta om Ungt Entrepernørskap

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Dere skal starte, drive  og avvikle en liten bedrift over en periode. Hva dere kommer opp med av ideer  til bedriften og hvordan dere velger å organisere den, kommer til å bli  avgjørende for hvor vellykket bedriften deres blir. Dere får hjelp og veiledning  av læreren deres underveis, men det er deres eget pågangsmot og deres egen  kreativitet og innsats som kommer til å være avgjørende for hva dere får til.  Det er dette elever i ettertid sier at har vært morsomt og utfordrende i  jobbingen med Elevbedrift.