12768_11020_trafikk_k

Oslo KFU vil høsten 2015 aksjonere for trygg og helsebringende skolevei. Vi inviterte alle skoler med på aksjonen “Ta følge til skolen” og rettet fokuset mot både skolevei og holdninger rundt elevkjøring. Vårt mål er å få flere skoler til å etablere følgegrupper.På den måten håper vi å redusere trafikken rundt og ved skolen, og skape grunnlag for vennskapsbånd som kan knyttes allerede fra første skoledag, i tillegg til de gode helsemessige effekter en morgen gåtur gir.

Nedenfor følger diverse referater om trafikk:

Invitasjon til fellesmøte i skolegruppe B og C på Rustad skole, 07 mai:Invitasjon”

Felles informasjon til “Gå sammen til skolen aksjonen”

Referat fra SALTO: “Sammen lager vi et trygt Oslo”

Referat fra fellesmøte i skolegruppe B og C avholdt 23.Januar 2014 kan leses: Her og Her.

Referat fra trafikkmøte på Sørkedal avholdt 10.Mars 2013: Les her og informasjon “Trafikksikkerhet”

Referat fra Løren om “Elektronisk registreringssystem”.

Referat fra trafikkmøte på Lysejordet skole avholdt 07. Mars 2013: Her.

Referat fra “Aksjon skolestart møte” 05. Mai 2014: Les her

Dersom det er spørsmål til aksjonen kan det rettes til Oslo KFU: postmottak@oslokfu.no


Kjør forsiktig: 30 soner utenfor alle skoler!

 

30-sone_874312i
Aktuelle artikler og  informasjon om trafikk:

Trygg trafikk oppfordrer alle barn til å sykle eller gå til skolen: Artikkel kan lese her.

Akershus fylkeskommune inviterer herved alle grunnskoler i fylket til å søke midler fra ordningen “Gå til skolen – tryggere skolevei”: For mer informasjon, Les her.

Trafikkopplæringen av barna går i faser gjennom grunnskoleløpet, les om Følgevenn her.

Øvelseskjøring: Statens vegvesen arrangerer to-timers, gratis møter om føreropplæring og øvelseskjøring for alle foresatte til 16-åringer: Les her.

For mer informasjon gå inn på Vegvesen.no

Fra Statistisk Sentralbyrå: Veitrafikkulykker med personskade