Aksjon skolestart 15.mai 2014

 

skolestart

Barns og foreldres inntrykk etter det første møte med grunnskolen er av avgjørende betyding for HELE skoleløpet

Mange skoler er flinke til å være tydelig på at foreldrenes deltagelse er fundamental for et vellykket utdanningsløp!
Foreldrene er ansvarlige for barnas opplæring, og skolesystemet skal i samråd med hjemmet bistå med sine kunnskaper etter beste evne.
Foreldre: Grip denne enestående sjansen med positivt og konstruktivt engasjement!