Klasse/skole -turer skal ikke føles som et økonomisk pengesluk for foreldrene!
Gratisprinsippet gjelder hele det 10 årige utdanningsløpet.
Men, det finne metoder for å kunne spe på den økonomien som skolen har til rådighet for turer.
F. eks. dugnader og annen type innsats der penger gis til skolen (Driftstyret) som en gave.
Vær oppmerksom på:
- Dugnadspenger skal fordeles likt på alle elever uansett hvor mye den enkelte har jobbet inn av penger.
- Det er ikke anledning til å bekjentgjøre lister og annonsere hvem som har tjent hvor mye penger.
På barnetrinnet dreier klasse/skole -turene seg gjerne om 1-3 overnattinger med eller evt. uten ansvarlig lærer.
På Ungdomstrinnet er det vanlig at man drar på en 5 dager klasse/skole -tur da med en lærer (og foreldre!) som ansvarlige reiseledere.
Les mer om skolereiser nedenfor:
- Kunnskapsdepartementets mening om skoleturer og hvordan “Gratis prinsippet kan praktiseres”.
Eksterne lenker til forslag på skolereiser: