Klasse- og skoleturer skal ikke føles som et økonomisk pengesluk for foreldrene! Gratisprinsippet gjelder hele det 10-årige utdanningsløpet. Det finnes likevel metoder for å kunne spe på den økonomien som skolen har til rådighet for turer. F. eks. dugnader og annen type innsats der penger gis til skolen (Driftstyret) som en gave.

Vær oppmerksom på:

– Dugnadspenger skal fordeles likt på alle elever uansett hvor mye den enkelte har jobbet inn av penger.

– Det er ikke anledning til å bekjentgjøre lister og annonsere hvem som har tjent hvor mye penger.

På barnetrinnet dreier klasse-/skoleturene seg gjerne om 1-3 overnattinger med eller evt. uten ansvarlig lærer. På ungdomstrinnet er det vanlig at man drar på en 5 dager klasse-/skoletur da med en lærer (og foreldre!) som ansvarlige reiseledere.

Les mer om skolereiser nedenfor:

– Fortsatt lov med skoleturer

– Kunnskapsdepartementets mening om skoleturer og hvordan “Gratis prinsippet kan praktiseres”.

Eksterne lenker til forslag på skolereiser:

– Tur til Polen:  www.polandservice.com    www.wygodatravelgroup.pl 

Eksempler på dokumenter som kan benytter under planlegging av skoletur på ungdomstrinnet:

Eksempel_Klassetur opplegg 10. trinn

Forslag til ansvarsavtale voksne på skoletur 10. trinn

Forslag til regler og egenerklæring for klassetur 10. trinn

Fyrstikkalléen skole har laget håndbok og retningslinjer for klasseturer på 10. trinn:

Håndbok for klassetur for 10. klasser ved F21 Ver 3 23.03

Retningslinjer for skoletur 10 trinn på F21