PPT

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste)

Psykiskhelse i Osloskolene - Et prosjekt med fokus på tverrfaglighet i praksis
- For å øve opp øyet som ser
- Ta aksjon
- Ikke slippe av syne
Tilbud til skolene ved krisehendelse - Noen ganger i livet oppstår en akutt krise og du trenger hjelp straks