Evaluering av ressursfordelingsmodell

30. Januar 2014 ble det arrangert høringsmøte hvor Deloitte la fram sin rapport “Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen” Høringsbrev er sendt alle høringsinstanser og høringsfrist var 28.februar 2014.

Skjermbilde 2014-08-26 kl. 17.20.06

 

Oslo KFU ønsker å formidle informasjon om saken for å få flest mulig til å uttale seg, og ikke minst få flest mulig til å forstå et svært spesielt system for fordeling av penger.

– Skolene i Oslo får penger etter antall elever, for mange skoler betyr dette en ustabil og for noen en umulig økonomisk situasjon.

-For et drøyt år siden vedtok bystyret i Oslo å gjennomføre en evaluering av dette systemet og at evalueringen skulle ut på høring. Vedtaket kom etter et innbyggerinitiativ med opprinnelse i Seterbråten skole.

– Evalueringen har blitt gjort av Deloitte og ble lagt fram av etaten torsdag 30. Januar 2014 på Elvebakken skole, det var mer enn 100 påmeldte til dette møtet. Etaten mente i hovedsak at systemet fungerte bra, foreldre og ansatte var i stor grad av en annen oppfatning.
– Det var høringsfrist 28. Februar, og FAUer, driftsstyrer og fagforeningenes klubber var høringsinstanser.

Vedlagt er presentasjonen fra møtet, evalueringsrapporten og høringsbrev som kan lastes opp:

– Høringsmøte 30. Januar 2014

– Vedlegg til høringsbrev

– Presentasjon om ressursfordelingsmodellen

– Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen

– Høringsskjema

– Høringssvar evaluering

– Evaluering av ressursfordelingsmodellen for Oslo skolene (22.Oktober 2014)