Barnekonvensjonen: Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen.

Hva betyr dette? (Under kan dere klikke på diverse lenker som omhandler barnekonvensjon)

Barneombudet: Trykk her

Redd barna: Trykk her

FN-Barnekonvensjon: Trykk her