Barnekonvensjonen: Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen.

Hva betyr dette? (Under kan dere klikke på diverse lenker som omhandler barnekonvensjon)

Barneombudet: Trykk her

Redd barna: Trykk her

FN-Barnekonvensjon: Trykk her

Undervisning til barn og unge om rettigheter og seksualitet: https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge

Forebyggende opplæring og veiledende råd om hva man kan gjøre i en krisesituasjon: www.sikresiden.no

Nettsted med kunnskap om veier inn og ut av radikalisering og voldelig ekstremisme: www.utveier.no