Foreldreinvolvering: Fem gode råd til skolelederen når de skal invitere foreldre og foresatte til aktiv deltakelse i skolens råd og utvalg.

 

Prosjekt ‘Hjertesone – tryggere skolevei’: et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen, og gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, og sikre trygge og attraktive skoleveier. Kanskje noe for deres FAU og skole? Nødvendig informasjon og søknadsskjema finnes i lenkene her:

Nyhetbrev_Hjertesone_2018

Invitasjon til å søke om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei

Søknadsskjema

Hjertesone_tiltak

Hjertesone sitat alle aktørar 2018

Hjertesone_140x210