Undervisningsmateriell fra Røde Kors

Om en annerledes tid under koronapandemien: Tilbake på skolen, 1. – 4. trinn og Plakaten “Sånn er du en god venn”.

 

Hvordan gjøre FAU til en forening?

Mange FAU har etterlyst eksempler på hvordan lage vedtekter for å opprette en forening samt protokoll for årsmøter. Høybråten FAU, som har eget nettsted for sitt FAU, har delt sine dokumenter med oss. Slik kan andre skoler få inspirasjon og hjelp til å lage sine egne dokumenter. Last gjerne ned!

Stiftelsesdokument mal

Vedtekter mal

Protokoll årsmøte FAU

 

Foreldreinvolvering

Fem gode råd til skolelederen når de skal invitere foreldre og foresatte til aktiv deltakelse i skolens råd og utvalg.

 

Prosjekt ‘Hjertesone – tryggere skolevei’

Det et prosjekt som hjelper til å få mindre biltrafikk rundt skolen, og gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Det går ut på å skape bilfrie områder rundt skolene, og sikre trygge og attraktive skoleveier. Kanskje noe for deres FAU og skole? Nødvendig informasjon og søknadsskjema finnes i lenkene her:

Nyhetbrev_Hjertesone_2018

Invitasjon til å søke om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone – tryggere skolevei

Søknadsskjema

Hjertesone_tiltak

Hjertesone sitat alle aktørar 2018

Hjertesone_140x210