Det er fremmet forslag om å endre dagens opplæringslov. Her foreslås det blant annet å avvikle kapittel 11 som handler om brukermedvirkning i skolen. Det er dette kapittelet som i dagens lov sikrer at skolen har ansvaret i tilretteleggingen for skole-hjemsamarbeid via FAU. Kapittel 11 sikrer også at elever og foreldre er representert i skolemiljøutvalget (SMU) og at foreldre er representert i skolens driftstyre (DS). De foreslåtte endringene i ny opplæringslov kan fjerne eller endre skolens ansvar i skole-hjemsamarbeidet.
Oslo KFU arbeider nå med et høringssvar om at alle skoler skal ha et lovpålagt FAU. Oslo KFU mener at foreldrene skal ha samme vilkår og muligheter for samarbeid med skolen, uavhengig av hvor de bor i Norge.
17. mars 2020 inviterte Oslo KFU alle FAU-ledelser til å komme med korte eller lengre innspill til et felles høringssvar via Oslo KFU. I og med at alle foreldre jobber frivillig i skole-hjemsamarbeidet, har vi sett for oss følgende fremdriftsplan:
  • 01.05.20 – frist for FAUene til å sende innspill til Oslo KFU.
  • 15.06.20 – frist for Oslo KFU til å sammenfatte et felles høringssvar inkludert innspillene fra FAUene i Oslo.
  • 01.07.20 – nasjonal frist for høringssvar om ny opplæringslov.
Vi gjør oppmerksom på at hvert enkelt FAU kan sende inn høringssvar, alene og/eller sammen med Oslo KFU.
Oslo KFU skal også bidra i et felles høringssvar med Viken fylkes KFUer.
Innspill kan sendes til postmottak@oslokfu.no innen 01.05.20.

Comments are closed.