Hva er KFU?  Powerpoint presentasjonGrunnkurs torsdag 19. oktober 2017

Informasjon kommer senere.

Dersom du ønsker å bidra til kurset eller har spørsmål vedrørende dette, bare ta kontakt med oss via mail:

postmottak@oslokfu.no


Grunnkurs 19. oktober 2016

Invitasjon til grunnkurs

 Program for grunnkurs 19.10.2016

Grunnkurs Presentasjon 2016

Grunnkurs presentasjon – Petter Hagen

 - Ny Brosjyre: Innføring i FAU-arbeid - 


Grunnkurs 14. Oktober 2015

Invitasjon og program

Grunnkurs presentasjon – Selje Lyngset

Oppsummering av gruppearbeid fra FAUer


Grunnkurs 15. Oktober 2014

Program

Presentasjon fra Områdedirektør Per-KorsvikGrunnkurs 16. Oktober 2013

Invitasjon 

Innføring i FAU-Arbeid 2013

Verktøykassen for grunnkurset 2013

Evalueringsskjema

Veileder i skolebehovsplan 2013


Grunnkurs 17. Oktober 2012

Invitasjon

Brosjyre: Innføring i FAU 2012

Egenevaluering 2012

Resultat av evalueringsskjema 2012

samarbeid