KFU-styret bestående av Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Erlend des Bouvrie og Attia Mirza Mehmood hadde et konstruktivt møte med skolebyråd, Tone Tallevik Dahl på rådhuset. Flere viktige tema ble tatt opp og belyst.

Kfu fremmet sine synspunkter samt en rekke forslag om bl.a. ressursfordelingsmodellen,  forpliktelser i forbindelse med partnerskap mot mobbing, fokus på elevers psykiske helse, realisering av nytt kompetansemål i svømming samt stilte spørsmål om hvilke tiltak igangsettes som følge av AKS-evalueringen. Vårt forslag om standariserte veiledningsprogrammer bl.a. i nettvett, førstehjelp og opplæring for driftstyrerepresentanter ble godt tatt i mot. Oslo Kfu ser frem til neste oppfølgingsmøte med skolebyråden.

møte 24082016

Leave a Reply