Tradisjon tro – Oslo KFU arrangerer også i år innføringskurs i FAU-arbeid. Det skjer torsdag 05.11.20 kl 18:30. Grunnet koronasituasjonen skjer dette digitalt, via Zoom. Agenda ligger på

http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/. Påmelding til postmottak@oslokfu.no. Velkommen!

Comments are closed.