Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.

For mer informasjon kan dette leses ved å gå inn på kursene/møtene listet nedenfor:

Stormøter

Grunnkurs

Årsmøter

Det blir også holdt skolegruppemøter 2-3 ganger i skoleåret.

Møtene arrangeres for at FAU`ene skal kunne møtes og utveksle/dele erfaring, bli kjent og styrke hverandre i den jobben som skal gjøres. Dette er også en fin anledning til å komme i kontakt med FAU på andre skoler.

Til informasjon sender vi ut innkallinger og invitasjoner til alle møter og kurs.

 

Har du andre spørsmål, vennligst ta kontakt med oss per e-post: Postmottak@oslokfu.no