Hver høst arrangerer Oslo KFU et grunnkurs for nye FAU-ere. I år avvikles kurset torsdag 19.10.17 kl 18:30 – 21:00, i møtelokaler hos Voksenopplæringen på Helsfyr. Mer informasjon om kurset kommer senere, både via mail til skolene/FAU og https://www.facebook.com/OsloKFU/. Søk oss opp og trykk ‘like’, da får du rask tilgang til informasjon vi legger ut.

Comments are closed.