Kors på halsen, Røde kors sitt samtaletilbud for alle opptil 18 år, har utarbeidet noen supre koronavettregler for barn og unge. Materielle er distribuert ut til alle skoler, men vi mener det er viktig at også foreldre og foresatte har kjennskap til dette. Dermed kan foresatte oppmuntre til intern distribusjon på egen skole. Under finner dere lenke til nettstedet Kors på halsen, hvor de som ønsker det kan laste ned og skrive ut plakatene.

Koronavettregler

Categories: Les om 0 like

Comments are closed.