FAUene i Osloskolen har utfordringer knyttet til lagringssted for FAU-dokumenter. I forkant av novembermøtet i skolegruppe C og D hadde gruppelederne etterlyst informasjon om dette fra områdedirektørene. Som respons initierte områdedirektørene gruppearbeid og drøftelser rundt spørsmålet ‘Hvor lagrer de ulike skolene informasjon fra FAU?’. I tillegg inviterte de til at tilsvarende ønsker kunne fremstilles. Oppsummeringen finner du her: Hvor lagres FAU-dokumenter? Områdedirektørene formidlet en forståelse for at dette byr på utfordringer for hjem-skole samarbeidet. Det var også helt åpenbart at de så det som naturlig å bidra med å løfte utfordringene oppover i systemet. Dette synes Oslo KFU er svært positivt. Vi vil også jobbe videre i «våre kanaler» med å synliggjøre utfordringene.

Comments are closed.