4. januar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040118-01 Dialogmøte med UDE Attia
040118-02 Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet
040118-03 SAMFOR 2018-01
040118-04 Støtte henvisninger 2018-02
040118-05 Årsmøte Alle 2018-03
040118-06 Status økonomi Vickey
040118-07 FAU-prisen Erlend 2018-04
040118-08 Kompensering av reiseutgifter 2018-05

 

1. februar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010218-01 Før dialogmøte med UDE Attia
010218-02 Etter dialogmøtet med byråden Styret
010218-03 Årsmøte
010218-04 Foreldrekonferansen
010218-05 Endring i ordning med møtegodtgjørelse og refusjon 2018-06
010218-06 Oppfølging etter møtet med forhenværende skolebyråd: Mobbeombudet, Partnerskap mot mobbing og Elevundersøkelsen Attia, Attia og Allan, Erlend
010218-07 FAU-prisen Vickey
010218-08 KFU Ski Vickey
010218-09 Pensjon og forsikring for ansatt 2018-07
010218-10 Eventuelt: AKS og deltidsplasser,relasjon til Skolelederforbundet, honorar Forandringsfabrikken, SAMFOR oppløses Styret, Allan, Attia samt Allan og VIckey

 

1. mars 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010318-01 Før dialogmøte med UDE Erlend
010318-02 Etter dialogmøtet med byråden Attia
010318-03 Årsmøte – regnskap og budsjett Vickey
010318-04 Årsmøtet – handlingsplanen 2018/2019 Allan
010318-05 Høringer Allan
010318-06 Skolestarthefte Vickey og Allan
010318-07 Foreldrekonferansen Allan og Attia
010318-08 Eventuelt: SaLTo,Skolelederforbundet Oslo,Samfunnsdugnaden – Oslo KFU i arbeidsgruppa, Humor i Osloskolen Vickey og Allan, Allan og Allan 2018-08

 

3. mai 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
030518-01 Arbeidsfordeling i styret, 2018 Erlend
030518-02 Forberedelse til møte med UDE Allan
030518-03 Etter dialogmøte med byråden Vickey
030518-04 Høringer – oppsummering og status Allan
030518-05 Økonomi – status UTSATT
030518-06 Besøk Ski KFU Vickey og Allan
030518-07 KFU-info juni – innspill Erlend og Attia
030518-08 Eventuelt: SaLTo, Forskyve styre- og utvalgsmøte september 2018 Allan og Erlend

 

26. juni 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
260618-01 Oppsummering etter sommeravslutningskonferanse UDE og Avslutning Oslo KFU Live
260618-02 Status- Grunnkurs 2018

- Foreldrekonferansen 2019

- Mal til dialogpunkter

Live

Live og Allan

Allan

260618-03 Status- økonomioppdatering

- registrering av bilag, ny rutine?

Vickey

Live

260618-04 Innspill til styret fra RK
260618-05 Innspill mediehåndtering Erlend
260618-06 KFU-info september – innspill
260618-07 Forberede neste dialogmøte med byråden Alle
260618-08 Forberede neste dialogmøte med UDE Allan
260618-09 Konferanse om ’Samfunnsdugnaden’ Allan
260618-10 Spørreundersøkelsen 2018