4. januar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040118-01 Dialogmøte med UDE Attia
040118-02 Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet
040118-03 SAMFOR 2018-01
040118-04 Støtte henvisninger 2018-02
040118-05 Årsmøte Alle 2018-03
040118-06 Status økonomi Vickey
040118-07 FAU-prisen Erlend 2018-04
040118-08 Kompensering av reiseutgifter 2018-05