4. januar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040118-01 Dialogmøte med UDE
040118-02 Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet
040118-03 SAMFOR 2018-01
040118-04 Støtte henvisninger 2018-02
040118-05 Årsmøte 2018-03
040118-06 Status økonomi
040118-07 FAU-prisen 2018-04
040118-08 Kompensering av reiseutgifter 2018-05

 

1. februar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010218-01 Før dialogmøte med UDE
010218-02 Etter dialogmøtet med byråden
010218-03 Årsmøte
010218-04 Foreldrekonferansen
010218-05 Endring i ordning med møtegodtgjørelse og refusjon 2018-06
010218-06 Oppfølging etter møtet med forhenværende skolebyråd: Mobbeombudet, Partnerskap mot mobbing og Elevundersøkelsen
010218-07 FAU-prisen
010218-08 KFU Ski
010218-09 Pensjon og forsikring for ansatt 2018-07
010218-10 Eventuelt: AKS og deltidsplasser,relasjon til Skolelederforbundet, honorar Forandringsfabrikken, SAMFOR oppløses

 

1. mars 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010318-01 Før dialogmøte med UDE
010318-02 Etter dialogmøtet med byråden
010318-03 Årsmøte – regnskap og budsjett
010318-04 Årsmøtet – handlingsplanen 2018/2019
010318-05 Høringer
010318-06 Skolestarthefte
010318-07 Foreldrekonferansen
010318-08 Eventuelt: SaLTo,Skolelederforbundet Oslo,Samfunnsdugnaden – Oslo KFU i arbeidsgruppa, Humor i Osloskolen 2018-08

 

3. mai 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
030518-01 Arbeidsfordeling i styret, 2018
030518-02 Forberedelse til møte med UDE
030518-03 Etter dialogmøte med byråden
030518-04 Høringer – oppsummering og status
030518-05 Økonomi – status UTSATT
030518-06 Besøk Ski KFU
030518-07 KFU-info juni – innspill
030518-08 Eventuelt: SaLTo, Forskyve styre- og utvalgsmøte september 2018

 

26. juni 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
260618-01 Oppsummering etter sommeravslutningskonferanse UDE og Avslutning Oslo KFU
260618-02 Status- Grunnkurs 2018- Foreldrekonferansen 2019- Mal til dialogpunkter
260618-03 Status- økonomioppdatering- registrering av bilag, ny rutine?
260618-04 Innspill til styret fra RK
260618-05 Innspill mediehåndtering
260618-06 KFU-info september – innspill
260618-07 Forberede neste dialogmøte med byråden
260618-08 Forberede neste dialogmøte med UDE
260618-09 Konferanse om ’Samfunnsdugnaden’
260618-10 Spørreundersøkelsen 2018

 

13. september 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
130918-01 Valgkomite 2018-09
130918-02 Høstens kurs om FAU-arbeid
130918-03 Foreldrekonferansen 2019
130918-04 Registrering av bilag/innfasing av ny rutine
130918-05 ‘Samfunnsdugnaden’ 19.09.18
130918-06 Spørreundersøkelsen 2018
130918-07 Partnerskap mot mobbing
130918-08 Etter dialogmøte med byråden 27.08.18
130918-09 Samarbeidspartnere – nå og fremover?
130918-10 Ved høringer – hvilket perspektiv ivaretar vi?
130918-11 Dialogmøte – UDE
130918-12 KFU-info – innspill til neste utgave?

 

2. oktober 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
021018-01 Utvikling av stilling for ansattressurs 2018-10
021018-02 Tilbud på regnskapsførsel/system 2018-11
021018-03 Høstens kurs om FAU-arbeid
021018-04 Foreldrekonferansen 2019 2018-12
021018-05 Gjennomgang av økonomi
021018-06 Datoer for skolegruppemøter, våren 2019
021018-07 Etter dialogmøte med UDE
021018-08 Erfaringskonferanse om 6-årsreformen
021018-09 Før dialogmøte med UDE
021018-10 Samarbeid med andre organisasjoner
021018-11 KFU-info – innspill til neste utgave?

 

1. november 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
011118-01 Innkalling og saksliste
011118-02 Protokoll fra møtet 021018
011118-03 Oppfølgingssaker og saker til vedtak 2018-13
011118-04 Etter høstens kurs om FAU-arbeid
011118-05 Foreldrekonferansen 2019 UTSATT
011118-06 FAU-prisen 2019
011118-07 Økonomistatus
011118-08 Opplæring i ny regnskapsføring
011118-09 Balanse/ubalanse – frivillighet og verv UTSATT
011118-10 Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene UTSATT
011118-11 Forberedelse til dialogmøte UDE
011118-12 Forberedelse til dialogmøte byråd
011118-13 KFU-info, innhold neste utgave
011118-14 Møteplan
011118-15 Terminplan, våren 2019

 

6. desember 2018, fullstendig referat 

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
061218-01 Innkalling og saksliste
061218-02 Protokoll fra saksbehandling via mail i november
061218-03 Oppfølgingssaker og saker til vedtak 2018-14
061218-04 Foreldrekonferansen 2019
061218-05 FAU-prisen 2019
061218-06 Økonomistatus
061218-07 Opplæring i ny regnskapsføring
061218-08 Årsmøte 2019
061218-09 Etter dialogmøte byråd, 19.11.18
061218-10 Forberedelse til dialogmøte UDE
061218-11 Forberedelse til dialogmøte byråd
061218-12 Invitasjon til ‘Parental committes’
061218-13 Nettsidene
061218-14 Balanse/ubalanse – frivillighet og verv
061218-15 Etter seminar om karaktere og lekser, Tønsberg
061218-16 KFU-info, innhold neste utgave
061218-17 Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene
061218-18 Møteplan