4. januar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
040118-01 Dialogmøte med UDE Attia
040118-02 Orientering etter møte hos Utdanningsforbundet
040118-03 SAMFOR 2018-01
040118-04 Støtte henvisninger 2018-02
040118-05 Årsmøte Alle 2018-03
040118-06 Status økonomi Vickey
040118-07 FAU-prisen Erlend 2018-04
040118-08 Kompensering av reiseutgifter 2018-05

 

1. februar 2018, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
010218-01 Før dialogmøte med UDE Attia
010218-02 Etter dialogmøtet med byråden Styret
010218-03 Årsmøte
010218-04 Foreldrekonferansen
010218-05 Endring i ordning med møtegodtgjørelse og refusjon 2018-06
010218-06 Oppfølging etter møtet med forhenværende skolebyråd: Mobbeombudet, Partnerskap mot mobbing og Elevundersøkelsen Attia, Attia og Allan, Erlend
010218-07 FAU-prisen Vickey
010218-08 KFU Ski Vickey
010218-09 Pensjon og forsikring for ansatt 2018-07
010218-10 Eventuelt: AKS og deltidsplasser,relasjon til Skolelederforbundet, honorar Forandringsfabrikken, SAMFOR oppløses Styret, Allan, Attia samt Allan og VIckey