12. mai 2016, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
120516-01 Konstituering av nytt styre Vickey 2016-01
120516-02 Gjennomgang av regnskap og budsjett Vickey
120516-03 Gjennomgang av Handlingsplan 2016/2017 Allan
120516-04 Fordeling av oppgaver Alle 2016-02
120516-05 Kommende arrangementer Alle 2016-03
120516-06 Eventuelt: Temakveld om personvern Erlend

 

24. august 2016, fullstendig referat

240816-01 Formell konstituering av nytt styre Vickey
240816-02 Gjennomgang av Handlingsplan 2016/2017 UTSATT
240816-03 Spørreundersøkelser Erlend, Vickey 2016-04
240816-04 Grunnkurs 19.10.16 Erlend, Vickey
240816-05 Stormøte mars 2017 Attia, Allan 2016-05
240816-06 Temakveld om personvern Erlend
240816-07 Vedtaksprotokoll Victoria 2016-06
240816-08 Oppsummering statusmøte byråd Styret 2016-07
240816-09 Gjennomgang av samtalepunkter UDE Styret
240816-10 Tema for novembermøter UTSATT
240816-11 Dato for høstens skolegruppemøter UTSATT
240816-12 Mulig saker fremover: Skrive historien til Oslo KFU Ressurspersoner

 

20. september 2016, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
200916-01 Gjennomgang av handlingsplan 2016/2017 UTSATT
200916-02 Spørreundersøkelsen – innspill til kommende Grunnkurs Erlend, Vickey
200916-03 Status Grunnkurs Erlend, Vickey
200916-04 Status Stormøte mars 2017 Attia, Allan
200916-05 Vedtaksprotokoll Erlend
200916-06 Oppsummering statusmøter UDE Vickey 2016-08
200916-07 Tema novembermøter er diskutert med UDE Vickey 2016-09
200916-08 Dato for høstens skolegrupper Utvalget
200916-09 Status økonomi Vickey 2016-10
200916-10 Sekretærsituasjon – oppsigelse fom 011016 Vickey, Allan
200916-11 Eventuelt: Kontakt med Cøliakiforeningen Erlend

 

3. november 2016, fullstendig referat

Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak
031116-01 Gjennomgang av Handlingsplan 2016/2017 Allan
031116-02 Status Grunnkurs Erlend, Vickey
031116-03 Status Stormøte mars 2017 Attia, Allan
031116-04 Vedtaksprotokoll Erlend
031116-05 Sekretærsituasjon Vickey
031116-06 Budsjettforslag 2017 og søknad om driftsmidler Vickey 2016-11
031116-07 Samtalepunkter med byråd Styret 2016-12
031116-08 Samarbeid med Elevorganisasjonen? Erlend
031116-09 Terminplan 2017 Styret 2016-13