info

På denne siden finner du en oversikt over informasjonsbrevene fra Oslo KFU.

 

Informasjonsbrev fra 2017

KFU-info februar 2017

______________________________________________________________________________

Informasjon fra 2016

Februar informasjon 2016

Juni informasjon 2016

September informasjon 2016

Oktober informasjon 2016

Desember informasjon 2016


 

Informasjon fra 2015

Februar informasjon 2015

April informasjon 2015

Juni informasjon 2015

August informasjon 2015

Oktober informasjon 2015


 

Informasjon fra 2014

Mai informasjon 2014

August informasjon 2014

Oktober informasjon 2014

Desember informasjon 2014


 

Informasjon fra 2013

September informasjon 2013

November  informasjon 2013


 

Informasjon fra 2012

September informasjon 2012

Desember informasjon 2012