Første torsdag i hver måned avholdes utvalgsmøter. Unntak er skoleferier og røde kalenderdager. Listen under viser datoene for møter der det ligger linker til agendaer, referater og eventuelle presentasjoner.

Møtedatoer i 2018:

4. januar: Agenda - Referat

1. februar: Agenda - Referat

1. mars: Agenda - Referat

12. april: Agenda - Referat

3. mai: Agenda - Referat

7. juni: Agenda - Referat

13. september: Agenda

11. oktober: Avlyst

1. november: Agenda kommer

6 . desember:  Invitasjon til juleavslutning og agenda kommer nærmere datoen.

_______________________________________________________________________________

Møtedatoer i 2017:

5. januar: Agenda - Referat

2. februar: Agenda - Referat

2. mars: Agenda - Referat

6. april: Agenda - Referat

4. mai: Agenda - Referat

1. juni: Invitasjon sommeravslutning - Agenda - Referat

14. september: Agenda - Referat

12. oktober: Agenda - Referat

2. november: Agenda - Referat

7. desember: Invitasjon juleavslutning - Agenda - Referat


 

Møtedatoer i 2016:

07. Januar: Agenda - Referat

04. Februar: Agenda - Referat

03. Mars:  AgendaReferat

07. April: Agenda - Referat

12. Mai: Agenda - Referat - Referat fra styremøte

08. Juni: Invitasjon sommeravslutning - Agenda - Referat

24. August: Referat fra styremøte

01. September: Agenda

20. September: Referat fra styremøte

29 September: Agenda - Referat

13. Oktober: Agenda

03. November: Agenda - Referat fra styremøte  - Referat fra utvalgsmøte 

08. Desember: Invitasjon - Agenda - Referat

 


 

Møtedatoer i 2015:

08. Januar: Agenda til utvalgsmøte - Referat

05. Februar: Agenda til utvalgsmøte - Referat fra utvalgsmøte - Oppdatering fra Oslo KFU til skolegruppemøte

05. Mars: Agenda til utvalgsmøte - Referat

09. April: Agenda (møtet ble endret til 07. mai)

07. Mai: Agenda - Referat

04. Juni: Agenda

03. September: Agenda - Referat

08. Oktober:  Agenda Referat

05. November:  Agenda - Referat

03. Desember: Agenda


 

Møtedatoer i 2014 er:

09. Januar: Innkalling - Referat 

06. Februar: Innkalling - Referat 

06. Mars: Innkalling - Referat

03. April: Agenda - Referat

08. Mai:  Agenda Referat 

14. August, Årsmøte 2014:  Agenda -  Referat fra utvalgsmøte

04. September: Agenda - Referat

09. Oktober: Agenda - Referat fra styremøte  - Referat fra utvalgsmøte

06. November: Agenda -  Referat fra styremøte - Referat fra utvalgsmøte

04. Desember: Agenda - Referat fra utvalgsmøte


 

Møtedatoer i 2013 er:

07. Februar: Innkalling – Referat

15. August:  Innkalling - Referat

05. September:  Innkalling - Referat - Informasjon fra Oslo KFU

10. Oktober: Innkalling - Referat

07. November : Innkalling - Referat - Informasjon fra Oslo KFU

16. November: Oslo KFU inspirasjon og fag seminar


 

Møtedatoer i 2012 er:

23. August: Referat

11. Oktober: Referat

25. Oktober: Referat

23. Desember: Referat - Informasjon fra Oslo KFU