2016-2017

Skjermbilde 2017-04-07 kl. 09.41.41

Årshjulet viser de faste oppgavene og aktivitetene til Oslo KFU. Erfaringsmessig kan det forekomme enkeltemøter med andre interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere, men disse er ikke tidfestet. I tillegg jobber Oslo KFU med noen høringsutkast i løpet av et år. Det kan eksempelvis være innspill til rullerende planer som skolebehovsplan, ressursfordelingsmodellen og Oslostandarden. Ønsker du oversikt over aktivitetene i tabellformat, finner du den her: møteplan KFU 2017