2016-2017

Skjermbilde 2017-04-26 kl. 20.12.27

Årshjulet viser de faste oppgavene og aktivitetene til Oslo KFU. Erfaringsmessig kan det forekomme enkeltemøter med andre interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere, men disse er ikke tidfestet. I tillegg jobber Oslo KFU med noen høringsutkast i løpet av et år. Det kan eksempelvis være innspill til rullerende planer som skolebehovsplan, ressursfordelingsmodellen og Oslostandarden. Ønsker du oversikt over aktivitetene i tabellformat, finner du den her:

Møteplan KFU 2017

Møteplan KFU 2018