Årsmøter i Oslo KFU

Innkallinger, forslag til vedtekstsendringer, planverk som skal godkjennes, signerte protokoller og regnskap ligger under lenkene for hvert  årsmøte.

årsmøteklubbe

 

2. april 2020

 

4. april 2019

 

12. april 2018

 

19. april 2017

 

21. april 2016

 

21. april 2015

 

14. august 2014