Årsmøter i Oslo KFU

Innkallinger, forslag til vedtekstsendringer, planverk som skal godkjennes, signerte protokoller og regnskap ligger under lenkene for hvert  årsmøte.

årsmøteklubbe 

4. april 2019


12. april 2018

 


19. april 2017

 


21. april 2016

 


21. april 2015

 


14. august 2014