Årsmøter i Oslo KFU

Innkallinger, forslag til vedtekstsendringer, planverk som skal godkjennes, signerte protokoller og regnskap ligger under lenkene for hvert  årsmøte.

 

Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde inn saker, er to måneder før årsmøtet.

årsmøteklubbe

6. april 2021

 

22. oktober 2020 – ekstraordinært

 

2. april 2020

 

4. april 2019

 

12. april 2018

 

19. april 2017

 

21. april 2016

 

21. april 2015

 

14. august 2014