Mange foreldre og foresatte engasjerer seg i skole-hjemsamarbeidet. Felles for oss alle er at vi ønsker å bidra til det fysiske, psykiske og sosiale miljøet ved skolen. Vi jobber for at barna våre skal ha en trygg og god skolehverdag.

Skjermbilde 2017-12-19 kl. 09.04.15

Enkelte foreldre og foresatte engasjerer seg utover egne barn ved å gripe fatt på oppgaven med å jobbe for alle barn i Osloskolen – og det er her Oslo KFU kommer inn. Gjennom styrets og utvalgets virksomhet skapes relasjoner mellom ulike nivåer som påvirker skole-hjemsamarbeidet.

Skjermbilde 2017-12-19 kl. 09.03.28

Dette medfører at Oslo KFU driver med styremøter, utvalgsmøter, årsmøter, innføringskurs, foreldrekonferanser og ekstern møtevirksomhet med blant annet skolebyråden i Oslo samt utdanningsdirektøren. I tillegg lager vi informasjonsbrev som publiseres fem ganger i året.

Oslo KFU har noen retningslinjer som legger føringer for alt sitt arbeid:

Vi skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i skole-hjemsamarbeidet.

Vi ønsker å styrke skole-hjemsamarbeidet ved å dra fordel av engasjementet hos foreldre, foresatte og ressurspersoner.

Vi vil påvirke den kommunale skolepolitikken til elevenes beste. Det gjør vi ved å skape gruppllag for en fruktbar og løsningsorientert dialog med ALLE parter som angår elevene.

Vi skal være  bindeledd og utveksle informasjon mellom FAU-ene og skoleledelsen på kommunalt nivå, det vil si at vi har kontakt med rektors sjef.