FAU-prisen

Ved årsskiftet 2017/2018 etablert Oslo KFU en pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen av FAU-prisen er den betydelige innsatsen, som mange FAU står for, ikke bør gå ubemerket hen. Oslo KFU mener det er berettiget å dele ute en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt (sam)arbeid mellom FAU og skolen. Også foreldrelag ved videregående skoler kan tildeles FAU-prisen. … Continue reading FAU-prisen