Det er tidligere vedtatt at Oslo KFU skal gjennomføre sitt årsmøte 2. april 2020 kl 19. I lys av tidens hendelser, tar også vi de nasjonale myndighetens helseråd på alvor. I første omgang gjelder rådene frem til 26.03.20, men det er stor sannsynlighet for at disse blir videreført. Dersom dette blir gjeldene, ønsker Oslo KFU å gjennomføre årsmøtet digitalt. Vi jobber nå med å undersøke mulighetene for slik gjennomføring og tilrettelegge for at det kan skje på en god måte. Ny oppdatering kommer neste uke.

Comments are closed.