Oslo KFU kommer til å gjennomføre årsmøtet som planlagt, altså på torsdag 02.04.20. Alle papirer er lagt ut på hjemmesiden vår, under fanene ‘Hva gjør Oslo KFU?’ – ‘Årsmøter’ – ‘Årsmøtet 2020’. Legg merke til at sakslisten er noe kortere enn vanlig, da det digitale årsmøtet vil ta opp saker som er nødvendig for videre og daglig drift av organisasjonen. Det er viktig at alle som skal delta, laster ned Zoom og setter seg inn i veiledningen for årsmøtet. Denne er tilsendt på mail til alle FAU og ligger også på nettsiden sammen med de andre årsmøtepapirene. Påmelding med navn, skole og rolle/verv i FAU til postmottak@oslokfu.no innen 01.04.20 kl 15:00. Vel møtt!

Comments are closed.