Det som hentes inn av data via denne undersøkelsen, danner grunnlaget for mange av våre aktiviteter og mulige fokusområder fremover. Vi håper derfor at du/dere vil ta dere tid til å svare. Selve undersøkelsen bør ikke ta mer enn 2-3 minutter å svare på. Selv om det er relativt mange spørsmål (22) så er det enkle avhukingsmuligheter for de fleste av spørsmålene. Primært ber vi om et svar/avhukning for hvert spørsmål men noen unntak er presisert. […]