Oslo KFU gjennomfører en spørreundersøkelse i slutten av hvert skoleår. Nedenfor finner du et sammendrag fra årets undersøkelse. Dette reflekterer en del av de saker som Oslo KFU har tatt opp i mange år. I hovedsak dreier dette seg om skoleleders ansvar for skole-hjem samarbeid, som å skape engasjement og interesse for FAU-arbeid, å informere om skolens organer, råd og utvalg, å gi opplæring i FAU-arbeid samt å sørge for et reelt samarbeid […]

Du finner det under fanen ‘Hva gjør vi?’, ‘Utvalgsmøter’ og året 2017.

Det som hentes inn av data via denne undersøkelsen, danner grunnlaget for mange av våre aktiviteter og mulige fokusområder fremover. Vi håper derfor at du/dere vil ta dere tid til å svare. Selve undersøkelsen bør ikke ta mer enn 2-3 minutter å svare på. Selv om det er relativt mange spørsmål (22) så er det enkle avhukingsmuligheter for de fleste av spørsmålene. Primært ber vi om et svar/avhukning for hvert spørsmål men noen unntak er presisert. […]