Du finner det under fanen ‘Hva gjør vi?’, ‘Utvalgsmøter’ og året 2017.

Det som hentes inn av data via denne undersøkelsen, danner grunnlaget for mange av våre aktiviteter og mulige fokusområder fremover. Vi håper derfor at du/dere vil ta dere tid til å svare. Selve undersøkelsen bør ikke ta mer enn 2-3 minutter å svare på. Selv om det er relativt mange spørsmål (22) så er det enkle avhukingsmuligheter for de fleste av spørsmålene. Primært ber vi om et svar/avhukning for hvert spørsmål men noen unntak er presisert. […]