Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet tirsdag 14. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe A’ eller ‘Skolegruppe B’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.

Penger til undervisning og drift av skolene i Oslo fordeles ut fra Ressursfordelingsmodellen. Nå er det kommet en evalueringsrapport av modellen, for politikerne ønsker svar på om fordelingen for den enkelte skole er 1) rettferdig, 2) objektiv, 3) etterprøvbar, 4) enkel å operere og 5) enkel å forstå. Oslo KFU har laget en kort oppsummering av hva ressursfordelingsmodellen er, hvilke endringer som er foreslått samt mulige konsekvenser av forslagene. Vi oppfordrer til at […]

Elever kan nå enkelt bidra til å trygge egne skoleveier via appen TrafikkAgenten. Skolen registrerer elevene, foreldre og barn rapporterer inn. For mere informasjon: http://www.trafikkagenten.no eller mail direkte til trafikkagenten@bym.oslo.kommune.no

KFU-styret bestående av Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Erlend des Bouvrie og Attia Mirza Mehmood hadde et konstruktivt møte med skolebyråd, Tone Tallevik Dahl på rådhuset. Flere viktige tema ble tatt opp og belyst. Kfu fremmet sine synspunkter samt en rekke forslag om bl.a. ressursfordelingsmodellen,  forpliktelser i forbindelse med partnerskap mot mobbing, fokus på elevers psykiske helse, realisering av nytt kompetansemål i svømming samt stilte spørsmål om hvilke tiltak igangsettes som følge […]

  Tiden går nå snart mot sommerferie og Oslo KFU ønsker å takke alle for et godt samarbeid dette skoleåret! Oslo KFU har stor tro på at det engasjement vi som foresatte viser ovenfor barnas skolehverdag, har en reell betydning for barnets trivsel så vel som barnets faglige utvikling. I informasjonsskrivet fra Oslo KFU inneholder det informasjon om hva Oslo KFU har gjort i løpet av året, videre arbeid, samt […]

21. April 2016 innkaller Oslo KFU til årsmøte Innkalling med saksliste og oversikt over kandidateter til styreverv.  ÅRSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG 2015 Vedtektsendringer Signert balanse for 2015 Resultat og balanse for 2015 Budsjett for 2016 Handlingsplan for Oslo KFU 2016-2017 Signert protokoll fra Årsmøte 2016