Hver høst arrangerer Oslo KFU et grunnkurs for nye FAU-ere. I år avvikles kurset torsdag 19.10.17 kl 18:30 – 21:00, i møtelokaler hos Voksenopplæringen på Helsfyr. Mer informasjon om kurset kommer senere, både via mail til skolene/FAU og https://www.facebook.com/OsloKFU/. Søk oss opp og trykk ‘like’, da får du rask tilgang til informasjon vi legger ut.

Da er det bare ett døgn igjen til vårens skolegruppemøter #fellesskap Gruppe A og B: Lambertseter skole – innerst i skolegården, dør til venstre, opp til auditoriet Ibsen, Gruppe C og D: Sinsen skole – hovedinngangen med handicaprampe øverst i skolegården, forbi resepsjonen og til personalrommet og Gruppe E og F: Majorstuen skole – oppgang A, ned trappen til auditoriet Pauline. Velkommen!

Nå er KFU-info for april 2017 ute: http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/oslo-kfu-informasjon/ Vi har sendt det på mail til alle FAU-ene i Osloskolen. Hvis du ikke har mottatt mailen, så kontkt oss på postmottak@oslokfu.no.

Oslo KFU oppfordrer alle FAU til å samarbeide med skolen i denne prosessen. Ta kontakt med rektor dersom han/hun ikke har kontaktet deg. Nødvendig informasjon og selve planen finner du på http://oslokfu.no/skolebehov/ Høringsfrist: 15. juni 2017.

Takk til alle som deltok på årets Stormøte. Oslo KFU er ydmyke og glade for alle tilbakemeldingene dere har gitt! På http://oslokfu.no/stormote/ finner du presentasjonene fra møtet. Bilder er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/OsloKFU/

Onsdag 19. april 2017 avholdes årsmøtet til Oslo KFU. Alle foreldre med barn i grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU, og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole. Mer info kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2017/  

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet onsdag 15. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe E’ eller ‘Skolegruppe F’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.