Nå er KFU-info for september 2017 ute: http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/oslo-kfu-informasjon/ Vi har sendt det på mail til alle FAU-ene i Osloskolen. Hvis du ikke har mottatt mailen, så kontakt oss på postmottak@oslokfu.no.

Marienlyst skole har utarbeidet en sosial læreplan og lokal aktivitetsplan. Vi i Oslo KFU liker veldig godt hvordan skolen løfter frem og på en flott måte synliggjør hvorfor hjem-skole samarbeid er viktig og verdifullt. Planen justeres kontinuerlig, i større eller mindre grad. Kanskje noe for din skole? Sjekk ut planen og finn inspirasjon: http://oslokfu.no/sosial-laereplan-ved-marienlyst-skole/. Tusen takk til Marienlyst skole for at dere deler! 

Oslo KFU jobber for alle barna i Osloskolen, og sammen med engasjerte foreldre og foresatte driver vi nettverksbygging, erfaringsutveksling og utvikler forbedringspotensialet i skole-hjemsamarbeidet. Nå har vi også utarbeidet en liten veileder for hvordan skolegruppene våre kan drives, http://oslokfu.no/skolegrupper/Hvis dette virker interessant og du kan tenke deg å være med, så ta kontakt med oss via mail.

Vi trenger informasjon om hvordan ditt FAU rekrutterer, informerer, samarbeider og organiserer seg. Alle FAU har fått tilsendt en link til undersøkelsen. Denne må videresendes til alle FAU-medlemmene ved din skole.  Jo flere som svarer, jo bedre utgangspunkt får vi i Oslo KFU til å påvirke og forbedre skole-hjemsamarbeidet.

Hver høst arrangerer Oslo KFU et grunnkurs for nye FAU-ere. I år avvikles kurset torsdag 19.10.17 kl 18:30 – 21:00, i møtelokaler hos Voksenopplæringen på Helsfyr. Mer informasjon om kurset kommer senere, både via mail til skolene/FAU og https://www.facebook.com/OsloKFU/. Søk oss opp og trykk ‘like’, da får du rask tilgang til informasjon vi legger ut.

Da er det bare ett døgn igjen til vårens skolegruppemøter #fellesskap Gruppe A og B: Lambertseter skole – innerst i skolegården, dør til venstre, opp til auditoriet Ibsen, Gruppe C og D: Sinsen skole – hovedinngangen med handicaprampe øverst i skolegården, forbi resepsjonen og til personalrommet og Gruppe E og F: Majorstuen skole – oppgang A, ned trappen til auditoriet Pauline. Velkommen!

Nå er KFU-info for april 2017 ute: http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/oslo-kfu-informasjon/ Vi har sendt det på mail til alle FAU-ene i Osloskolen. Hvis du ikke har mottatt mailen, så kontkt oss på postmottak@oslokfu.no.