Nå er KFU-info for april 2017 ute: http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/oslo-kfu-informasjon/ Vi har sendt det på mail til alle FAU-ene i Osloskolen. Hvis du ikke har mottatt mailen, så kontkt oss på postmottak@oslokfu.no.

Oslo KFU oppfordrer alle FAU til å samarbeide med skolen i denne prosessen. Ta kontakt med rektor dersom han/hun ikke har kontaktet deg. Nødvendig informasjon og selve planen finner du på http://oslokfu.no/skolebehov/ Høringsfrist: 15. juni 2017.

Takk til alle som deltok på årets Stormøte. Oslo KFU er ydmyke og glade for alle tilbakemeldingene dere har gitt! På http://oslokfu.no/stormote/ finner du presentasjonene fra møtet. Bilder er publisert på facebooksiden vår, https://www.facebook.com/OsloKFU/

Onsdag 19. april 2017 avholdes årsmøtet til Oslo KFU. Alle foreldre med barn i grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU, og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole. Mer info kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2017/  

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet onsdag 15. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe E’ eller ‘Skolegruppe F’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet tirsdag 14. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe A’ eller ‘Skolegruppe B’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.

Penger til undervisning og drift av skolene i Oslo fordeles ut fra Ressursfordelingsmodellen. Nå er det kommet en evalueringsrapport av modellen, for politikerne ønsker svar på om fordelingen for den enkelte skole er 1) rettferdig, 2) objektiv, 3) etterprøvbar, 4) enkel å operere og 5) enkel å forstå. Oslo KFU har laget en kort oppsummering av hva ressursfordelingsmodellen er, hvilke endringer som er foreslått samt mulige konsekvenser av forslagene. Vi oppfordrer til at […]