Informasjon fra Oslo KFU, kan leses Her! For andre informasjonsskriv, kan det lese Her!

Oslo KFU undertegnet mandag 13.oktober, nytt manifest mot mobbing i Oslo skolen. Fremover vil vi jobbe for å synliggjøre viktigheten av foresattes engasjement. Vi kan bidra til å skape og verne om de gode relasjoner og være med å skape de trygge og inkluderende møteplasser. At vi engasjerer oss blir viktigere og viktigere jo høyere klassetrinn eleven går i. For mer informasjon, les videre her

(Photo: John Sørland og Vickey Bonafede)   Etter en lang og solid innsats i Oslo KFU vil vi takke John Sørland for alt arbeidet han har lagt i som leder. Vi ønsker å gratulere Vickey Bonafede som ny leder og Allan Gloinson som ny nesteleder.   Ikke minst; Takk til alle som deltok på årsmøtet den 14. August. Vi er svært fornøyde med kvelden og ser fram til et nytt […]