Har ditt FAU innspill om korona og skole? Disse kan dere sende til postmottak@oslokfu.no, så kan vi ta dem med på kommende møter med Byråd for oppvekst og kunnskap (OVK). Oslo KFU har deltatt på årets første dialogmøte med OVK om smittesituasjonen til korona i Osloskolen.  Oslo KFU fremmet foreldrestemmen og spilte inn viktigheten av tett elevoppfølging ved hjemmeundervisning, skjerpede smittevernstiltak på ungdomsskoler når rødt nivå, informasjon om smittevern rettet […]

Oslo KFU avholder årsmøte tirsdag 6. april 2021 klokka 19:00. Informasjon om møtet avholdes ved fysisk oppmøte eller digitalt, vil komme nærmere møtedato. Oslo KFU fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig FAU også engasjerer seg i årsmøtet. Frist for å melde inn saker, er to måneder før møtetidspunkt. Innkalling vil bli sendt på mail til alle FAU-ledelser i Osloskolen. Mer informasjon kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2021/.

Oslo KFU vil i år, som tidligere år, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. Vi vet det har vært og er krevende å drive FAU-arbeid grunnet korona, men vi vet også at mange FAUer prøver å stå til tross for situasjonen. Oslo KFU vil dele ut en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid mellom FAU og skolen. En jury, bestående av fem medlemmer, vil vurdere innkomne forslag eller selv […]

De siste to årene har ulik praksis knyttet til utlevering av klasselister i Osloskolen, skapt både problemer og ufordringer for FAUene. Nå ser det ut som om problemet er løst. Oslo KFU har i lang tid tatt opp problematikk med Utdanningsetaten rundt utlevering av klasselister. I 2019 måtte FAU-kontaktene selv innhente informasjon hos de foresatte for å lage klasselister, mens i 2020 skulle dette løses via Skolemeldingsappen. Problemene oppstod etter at GDPR, […]

Tirsdag 24.11.20 arragngerer Oslo KFU skolegruppemøte for alle skolegruppene. Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Agenda med innloggingsinformasjon finner dere ‘bak’ bokstavene til høyre på siden her.

Tradisjon tro – Oslo KFU arrangerer også i år innføringskurs i FAU-arbeid. Det skjer torsdag 05.11.20 kl 18:30. Grunnet koronasituasjonen skjer dette digitalt, via Zoom. Agenda ligger på http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/. Påmelding til postmottak@oslokfu.no. Velkommen!

Oslo KFU har planlagt å avholde ekstraordinært årsmøte 22.10.20. Vi opplever at det, i henhold til dagens gjeldende råd fra nasjonale helsemyndigheter, ikke er forsvarlig å avvikle fysiske møter nå. Derfor blir det utsatt på ubestemt tid. Oslo KFU vil innkalle til nevnte møte så fort det er gjennomførbart.

Hei og hopp! Et nytt skoleår har startet, men skolene og samfunnet er fortsatt preget av koronasituasjonen. Skolene skal ha sendt ut informasjon om oppstart via skolemelding, og vi minner om viktigheten av å gjennomgå FHIs smitteverntiltak for barne- og ungdomsskolen. Klikk på knappen ‘Read more’ rett under til venstre på denne artikkelen, så finner du lenker med informasjon fra utdanningsdirektoratet og smitteveiledere: Skole – informasjon om koronasituasjonen Smitteveileder barneskolen […]

I dag har vi sendt mail til alle FAUer vedrørende felles høringssvar på forslaget til ny opplæringslov. Grunnet tidens unormale normal, har Oslo KFU utsatt fristen fra 01.05.20 til 15.05.20. Bør FAU bør sende lokale høringssvar? har vi fått flere henvendelser om. Svaret er JA! Jo flere registrerte svar som kommer inn om forslaget til ny opplæringslov, jo sterkere synliggjøres FAUenes og foreldrenes budskap. Vi vet at lista for å lage egne […]

Oslo KFU kommer til å gjennomføre årsmøtet som planlagt, altså på torsdag 02.04.20. Alle papirer er lagt ut på hjemmesiden vår, under fanene ‘Hva gjør Oslo KFU?’ – ‘Årsmøter’ – ‘Årsmøtet 2020’. Legg merke til at sakslisten er noe kortere enn vanlig, da det digitale årsmøtet vil ta opp saker som er nødvendig for videre og daglig drift av organisasjonen. Det er viktig at alle som skal delta, laster ned […]