Onsdag 19. april 2017 avholdes årsmøtet til Oslo KFU. Alle foreldre med barn i grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU, og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole. Mer info kommer på http://oslokfu.no/arsmote-2017/  

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet onsdag 15. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe E’ eller ‘Skolegruppe F’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra skolegruppemøtet tirsdag 14. februar 2017 er nå tilgjengelig. Sjekk under fanen ‘Skolegruppe A’ eller ‘Skolegruppe B’. Hvis dere har spørsmål – bare ta kontakt med oss.

Penger til undervisning og drift av skolene i Oslo fordeles ut fra Ressursfordelingsmodellen. Nå er det kommet en evalueringsrapport av modellen, for politikerne ønsker svar på om fordelingen for den enkelte skole er 1) rettferdig, 2) objektiv, 3) etterprøvbar, 4) enkel å operere og 5) enkel å forstå. Oslo KFU har laget en kort oppsummering av hva ressursfordelingsmodellen er, hvilke endringer som er foreslått samt mulige konsekvenser av forslagene. Vi oppfordrer til at […]

Elever kan nå enkelt bidra til å trygge egne skoleveier via appen TrafikkAgenten. Skolen registrerer elevene, foreldre og barn rapporterer inn. For mere informasjon: http://www.trafikkagenten.no eller mail direkte til trafikkagenten@bym.oslo.kommune.no

KFU-styret bestående av Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Erlend des Bouvrie og Attia Mirza Mehmood hadde et konstruktivt møte med skolebyråd, Tone Tallevik Dahl på rådhuset. Flere viktige tema ble tatt opp og belyst. Kfu fremmet sine synspunkter samt en rekke forslag om bl.a. ressursfordelingsmodellen,  forpliktelser i forbindelse med partnerskap mot mobbing, fokus på elevers psykiske helse, realisering av nytt kompetansemål i svømming samt stilte spørsmål om hvilke tiltak igangsettes som følge […]