Kors på halsen, Røde kors sitt samtaletilbud for alle opptil 18 år, har utarbeidet noen supre koronavettregler for barn og unge. Materielle er distribuert ut til alle skoler, men vi mener det er viktig at også foreldre og foresatte har kjennskap til dette. Dermed kan foresatte oppmuntre til intern distribusjon på egen skole. Under finner dere lenke til nettstedet Kors på halsen, hvor de som ønsker det kan laste ned og […]

Categories: Les om 0 like

I det et barn begynner på skolen om høsten, starter også eller fortsetter et viktig og nødvendig samarbeid mellom hjemmet og skolen. Fokuset skal ligge på barna, og de trenger trygghet og trivsel for å lære. Sammen kan med skolen kan foreldre og foresatte legge til rette for gode skolehverdager og et godt læringsmiljø. Finnes det i såfall en ‘nøkkel’ til godt samarbeid? Klikk her og les hvordan vi foreldre, […]

Categories: Les om 0 like