Oslo KFU arrangerer et kurs om hvordan drive FAU-arbeid. Det rommer informasjon og opplysning, praktiske tips og konkrete råd samt en ’spørretime’ hvor det er åpent for alle type spørsmål knyttet til skole-hjemsamarbeid. Påmelding til postmottak@oslokfu.no.

Categories: Arrangementer 16 like

Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU leder/nestleder (19. oktober) der både erfarne og nye FAU’ere fikk møtes til faglig påfyll. En bra representasjon av byens FAU’ere, både erfarne og helt ferske, ledere, nestledere og klassekontakter bidro med spørsmål og refleksjon under innlegg og i gruppesamtalene. Utdanningsetaten var representert og bidro til økt innsikt og forståelse for FAU arbeid og understreket samtidig betydningen av det viktig skole- hjem samarbeidet. Gode […]

Categories: Arrangementer 0 like

Onsdag 19 oktober inviterer Oslo KFU alle FAUer til Grunnkurs!   Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAUer, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer.   En del av  -  Programmet for grunnkurs - vil være workshops om ulike temaer:   · FAU arbeid · “Trekant samarbeidet” · Skolens læringsmiljø · Holdningsskapende arbeid · Samarbeid skole-hjem Du er hjertelig velkommen til å dele/utveksle dine erfaringer ☺ […]

Categories: Arrangementer 0 like

Invitasjon til grunnkurs: 19.10 2016 19. OKTOBER 2016, kl 18.30-21.00 (Svovelstikka 1, Voksenopplæringen – Helsfyr) Dette er en fin anledning til å komme i kontakt med andre FAU-ledere, få innføring i FAU arbeid og utveksle/dele erfaringer. Grunnkurset er gratis, og Påmelding kan sendes til postmottak@oslokfu.no Er du ny i FAU? Gjerne ta deg tid til å svare på vår undersøkelse. Ditt bidrag vil danne grunnlag for noe av det vi […]

Categories: Arrangementer 0 like

Categories: Arrangementer 0 like

21. April 2016 innkaller Oslo KFU til årsmøte Innkalling med saksliste og oversikt over kandidateter til styreverv.  ÅRSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG 2015 Vedtektsendringer Signert balanse for 2015 Resultat og balanse for 2015 Budsjett for 2016 Handlingsplan for Oslo KFU 2016-2017 Signert protokoll fra Årsmøte 2016

Takk for et fantastisk oppmøte på Stormøte 16. Mars 2016! Oslo KFU hadde integrering og elevenes regnekunnskaper på agendaen. Det var ca. 80 deltagere som møtte opp for å høre på inspirerende foredrag fra Astrid Søgnen, Ellen Janne Granum, Ubah Aden, Brynhild Farbrot og Tone Tellevik Dahl. Presentasjoner kan lastes ned her:  Presentasjon fra Astrid Søgnen - Foreldre teller! - Prinsipp notat om regning og matematikk Foreldrenes rolle i utvikling av barnets matematiske kompetanse BSF - Utdanningsspeilet […]

Categories: Arrangementer 0 like

Vi i Oslo KFU inviterer alle FAU-ledere/nestledere og rektorer til  - STORMØTE 16. MARS - Tema for kvelden: Skole og hjem – sammen om utfordringer. Oslo KFU har integrering og elevenes regnekunnskaper på dagsorden for årets Stormøte. Vi har invitert foredragsholdere som fra ulikt ståsted belyser utfordringer og løsninger. Delta og hør innlegg som vil inspirere og engasjere!
   For mer informasjon, vennligst se programmet nedenfor eller last det ned ved […]

Categories: Arrangementer 0 like

Vi i Oslo KFU vil gjerne takke for at så mange tok seg tid til å komme til grunnkurset på Helsfyr, onsdag den 14. Oktober! Områdedirektør Petter Hagen holdt et inspirerende foredrag for en fullsatt sal. Dersom du ikke hadde anledning til å komme vil du kunne laste ned presentasjonene på fanen under grunnkurs.

Categories: Arrangementer 0 like

Oslo KFU gjentar fjorårets suksess og inviterer nye og gamle FAUer til FAU-grunnkurs 14. oktober! For mer informasjon, se invitasjon og program Her!

Categories: Arrangementer 1 likes