årsmøteklubbe

6. april 2021

kl 19:00 – 20:30

Informasjon om møtet gjennomføres ved fysisk oppmøte eller digitalt, vil komme nærmere møtedato.

 

Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde inn saker, er to måneder før årsmøtet.

Det vil si 06.02.21 innen kl 19:00.