årsmøteklubbe

2. april 2020

Auditoriet hos Voksenopplæringen, Helsfyr. Svovelstikka 1, Oslo.

kl 19:00 – 20:00

 

Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde inn saker, er to måneder før årsmøtet.

Det vil si 02.02.20 innen kl 19:00.

 

Følgende dokumenter vil bli lagt ut når de er klare:

Innkalling med saksliste

Årsrapport 2019

Resultatregnskap 2019

Balanse 2019

Budsjett 2020

Handlingsplan Oslo KFU

Kandidater til valg

Signert balanse 2019

Signert protokoll fra årsmøtet 2020