årsmøteklubbe

2. april 2020

kl 19:00 – 20:00

 

Følgende dokumenter vil bli lagt ut når de er klare:

Innkalling med saksliste

Årsrapport 2019

Resultatregnskap 2019

Balanse 2019

Budsjett 2020

Handlingsplan Oslo KFU

Kandidater til valg

Signert balanse 2019

Signert protokoll fra årsmøtet 2020