årsmøteklubbe

2. april 2020

Auditoriet hos Voksenopplæringen, Helsfyr. Svovelstikka 1, Oslo.

kl 19:00 – 20:00

Oppdatering 26.03.20 kl 13:38 Det er tidligere vedtatt at Oslo KFU skal gjennomføre sitt årsmøte 2. april 2020 kl 19. I lys av tidens hendelser, tar også vi de nasjonale myndighetens helseråd på alvor. Derfor blir årsmøtet gjennomført digitalt, via Zoom. De som melder seg på årsmøtet vil få tilsendt mer informasjon om selve avviklingen. Utsendingen vil skje om ettermiddagen onsdag 01.04.20.

Vi gjør oppmerksom på at frist for å melde inn saker, er to måneder før årsmøtet.

Det vil si 02.02.20 innen kl 19:00.

 

Innkalling og saksliste

Årsrapport 2019

Resultatregnskap 2019

Balanse 2019

Saldobalanse 2019

Budsjett 2020

Handlingsplan Oslo KFU 2020-2021

Kommentar til Handlingsplanen

Kandidater til styreverv

Veileder til digitalt årsmøte

Signert protokoll årsmøte 2020