årsmøteklubbe

4. april 2019

Nødvendig dokumentasjon vil bli lagt ut minimum en måned i forkant av møtet:

Innkalling med saksliste og oversikt over kandidater til styreverv

Årsrapport 2018

Signert balanse 2018

Resultatregnskap 2018

Balanse 2018

Budsjett 20191

Handlingsplan Oslo KFU

Signert protokoll fra årsmøtet 2019