Oslo KFU inviterer herved til Foreldrekonferansen 2021. Alle i FAU, engasjerte foreldre, skoleledelser og andre som har betydning for den helhetlige hverdagen til barna våre i Osloskolen, er velkommen!
Årets konferanse blir, av opplagte grunner, gjennomført digitalt. Fokuset ligger på Osloskolen under koronatiden og ‘lagene rundt eleven’ – de som jobber jevnt og trutt for elevenes beste.
På FK2021 vil du blant annet møte Elevorganisasjonen (EO), som får jevnlige tilbakemeldinger fra elevene på trivsel og læring. EO vil fremme elevenes stemme. Mobbeombud Kjerstin Owren vil også fronte barna og snakke om hvordan de berøres av oss voksnes framtidsbekymringer grunnet pandemien. Forskeren Anders Bakken, som er særlig opptatt av oppvekstbetingelser for dagens unge, vil informere om hva forskningen har avdekket om Osloungdom i koronatiden. Endelig program kommer på hjemmesiden til Oslo KFU.
Dato: onsdag 17. mars 2021

Tid: kl 18:30 – 20:30

Sted:Zoom

Vi gjør oppmerksom på at oppkopling til det digitale møterommet skjer i tidsrommet 18:00 – 18:25, slik at konferansen kan starte på rett tidspunkt.
Påmelding med navn og skole/etat sendes til postmottak@oslokfu.no innen 14.03.21. Innloggingsinformasjon og program vil bli tilsendt i forkant av konferansen.
Velkommen!

Comments are closed.