Oslo KFU inviterer alle FAUene til skolegruppemøte 17. februar kl 19-21 på Zoom. Dette er en arena hvor vi diskuterer aktuelle temaer, stiller spørsmål og kan dele ideer innen foreldresamarbeid. Tema denne gangen vil omhandle hvordan samarbeidet mellom nærskolen og foresatte blir påvirket av koronasituasjonen, samt gruppearbeid om årshjul. Agenda vil bli sendt ut på mail. Påmelding sendes til postmottak@oslokfu.no. Husk navn og skole. Velkommen!

Comments are closed.